A 2019/20-s tanév utolsó napjai iskolánkban

Csak köszönettel tartozom, tartozunk érte!

Hiszen a tantestületi, évzáró kirándulás most elmaradt. DE mégis! Páran szükségét érezték, megszervezték és részt vettek rajta, megmozgatva a tantestület harmadát és a Velencei-tó körül tekertek! Köszönjük a közösségépítést!
Közben elkezdődött a következő tanévre készülés, többek egész délelőtti munkájával a 8. osztályt már várja tanterme, de a leendő 4. osztály is felköltözött az emeletre, hálásan köszönjük az osztályfőnök szervezését és a segítő felnőtt és diák kezeket!
A technika terem is elköltözött a felújított, szép helyére, s a berendezkedés is elkezdődött, köszönet a sok munkáért!

A holnapi napon a tanévzáró értekezlettel valóban le is zárjuk az évet. Az iskolában folyamatosan zajlanak a munkálatok, a mesterek mellett a takarító és karbantartó kollégák dolgoznak az épületben.

Hivatalos ügyek intézése hétfői napokon 9-11 óra között az iskola titkárságán, illetve szükség szerint telefonos egyeztetéssel lehetséges.

Minden támogatást, segítséget köszönve, igazi pihenést, feltöltekezést adó nyarat kívánva, Pungurné Császár JuditÉvzáró helyett bizonyítványosztás

Az iskolai életnek is megvan a maga rendje, a mérföldkövek, mint évnyitó, évzáró, ballagás, ünnepek és sorolhatnánk. Szükséges a számadás, a dicséretek, elismerések, bár ezt leginkább a szülők és kollégák, no meg összes diákunk érdemelné a 3 hónapos digitális lét után. Ha nem is évzáró istentisztelet a templomban, de 2 osztályonkénti bizonyítványosztás, egymásra figyelés, egymás sikereinek való örülés, találkozás, a lelkipásztori nyári útravaló mégis lezárta tanévünket, ezt a furcsa, sok kihívással teli 2019/20-s tanévet. Csak hálásak lehetünk, hogy mindeddig megsegített bennünket az Úristen!
Mindenkinek feltöltekezést és pihenést adó nyarat kívánunk, jó reménységgel, hogy szeptemberben az iskolában találkozhatunk!"Most búcsúzunk és elmegyünk..."

 

És megtettük és megtehettük 3 hónap bezártság után, méltón köszönhettünk el 8. osztályos diákjainktól és két hatodik osztályosunktól, akik Tatán, a Refiben tanulnak szeptembertől.
Szép szavak, szívhez szóló igehirdetés, búcsúbeszédek, versek, mosolyok és könnyek, és csodálatos verőfény, családjaitok és tanáraitok körében. Meglepetés ajándékok jelenlegi és korábbi osztályfőnöktől,megajándékozott tanárok.
Köszönjük, hogy együtt ünnepelhettünk! Köszönjük mindazok munkáját, szülőkét, diákokét, kollégákét akik a mai nap méltó körülményeit biztosították!
Isten áldja további életutatokat!Emlékfa ültetés

 

Ballagásra, azaz a vírusveszélyre ( még ha lecsengőben is) tekintettel a "méltó búcsúzásra" készülve.....

Igaz , hogy egész életünk búcsúzások története, de mégis egy-egy iskolától való búcsúzás, egy -egy életszakasz lezárása meghatározó a diákok, családok életében, hiszen mindig a "lelki köldökzsinórból" szakad le egy darab. Persze nagy dolog egy -egy diploma megszerzése, vagy az érettségié, de egy 8 éves "történet" lezárása is meghatározó, hiszen talán a gyermekkornak intenek búcsút nyolcadikosaink.A bármilyen formában történő búcsúztatásnak évszázados hagyományai vannak, az 1830-as évek környékén a főiskolát végzett diákok búcsúztató ceremóniájaként kezdett el elterjedni a ballagás, tényleges meghonosodása pedig az 1870-es évekre tehető. Ekkor a felvidéki Selmecbányán található Erdészeti és Bányászati Akadémia végzős hallgatói által vált szokássá a Ballag már a vén diák... kezdetű dal éneklése a tanulmányok végeztével.
Innen terjedt el igen gyorsan egész Magyarországon és természetesen rövid időn belül az általános iskolákban is. A XX. század első felére már hagyománnyá nőtte ki magát. Az 1920-as években aztán megjelent egy újabb, máig énekelt nóta, az Elmegyek, elmegyek... kezdetű magyar népdal is a ballagások repertoárjában.

Mindenki készül, sok hagyomány lengi körül az alkalmat.
Vannak hagyományok,amiket öröklünk, vannak,amelyeket mi teremtünk, avagy folytatunk. Ilyen volt iskolánkban a faültetés Tavaly volt az első alkalom, s immár hagyomány lett, hiszen Szabó Erzsébet tanárnő, a 8. osztály osztályfőnöke az óvodával a mai napon ezt folytatta. Jöttek az ovisok, az óvó nénik, hozták a fát, fiaink ásták a gödröt és közösen ültettek.Immár táblácska őrzi emlékét.
Köszönjük szépen, hogy megvalósulhatott!Tanév végére

Tisztelt Szülők! Kedves Diákok! Kedves Kocsiak!


Legutóbb a koronavírussal és a tavaszi szünettel kapcsolatosan voltam híradással ilyen formában az iskolai életről.
Engedjék meg, hogy mindenek előtt köszönetem fejezzem ki Önöknek, kedves Szülők! Köszönöm, hogy nem csak túlélték, elviselték ezt a mögöttünk lévő lassan 3 hónapot, munkájuk és sok egyéb teendőjük mellett, de maximálisan támogatták gyermekeiket és bennünket is ezzel. Többek diákjaink közül megtáltosodtak, érezve a most nyilvánvalóvá váló szülői biztatást, támogatást és törődést! Tiszta szívből köszönöm!

Kedves Diákok! Nagyon köszönöm, ahogy vettétek az akadályokat és dolgoztatok, tanultatok, helytálltatok. Nagyon köszönöm munkátokat! Azt hiszem, sokat tanultatok a digitális világban, és látjátok, hogy milyen óriási lehetőségek vannak előttetek, mi mindenre lehet használni az internetet.

Kedves Kollégák! Szegényes a szókincsem, hiszen nem tudom kifejezni azt sok érzést, ami bennem van, csak köszönni tudom maximálisan ezt az eltelt majd 3 hónapot! Mindenkinek, az óraadóknak is a hozzáállását, helytállását, türelmét és szeretetét, az új iránti készséget és fogékonyságot és a rengeteg erőt, s nem utolsó sorban az időt! Csak apró mozzanatokat idézek fel: Kömlőd felé, félúton autóval megállva diák feleltetése, hogy esély legyen a jobb jegyre, diákok, egész osztályok behívása, pontos időbeosztással, hogy a valós tudásról bizonyosságot lehessen nyerni, vagy éppen a beteg kolléga helyett férje jön be az anyagot mélyíteni és számon kérni egy kisdiáktól, vagy a kertkapuban meghallgatott versfelmondást…és hosszan sorolhatnánk. Köszönöm szépen!

Mint ismeretes, a tanév június 15-ig tart, ez a nap sportnap lett volna, így ekkor már semmilyen formában nem tanítunk.

Korábban jeleztem, hogy a szükséges, kötelező előírásokat betartva szeretnénk 8. osztályos diákjainktól méltón elbúcsúzni, erre június 12-én, pénteken 16.30-tól a református templomban kerül sor, s folytatódik az iskola udvarán. Nyilván más lesz, mint a hagyományos ballagás, de szándékaink szerint emlékezetes és méltó alkalom lesz.

Hagyományos évzárót sem tarthatunk, de mégis, június 19-én 1-2 osztályonként el tudunk köszönni és értékelni tudjuk az esztendőt. Az osztályfőnökök mindenről híradással lesznek.

És végül, de nem utolsó sorban „házunk tájáról”. A vírus ellenére több munkába is belekezdtünk és reményeink szerint szeptemberre több helyen is megújult környezet várhatja gyermekeinket. Először is a volt konditermet alakítjuk át tornaszobává, hiszen nem csak alkalmanként 2 osztály használta a tornatermet, de volt, hogy a folyosón tornáztak vagy tanteremben rossz idő esetén. Ebben az épületben az előtér a technika terem berendezésit kapja meg és a mellette lévő - már használaton kívüli terem lesz az új technika terem. Ablakcsere, villany és fűtés korszerűsítés zajlott, már a festési munkálatok folynak, és hamarosan következhet a költözés. A „Kakason” is megkezdődtek a munkálatok, hiszen 2 évvel ezelőtt, a külső korszerűsítés alkalmával már nem volt mód az új ablakok behelyezése után tisztasági meszelésre sem, s az ottani termekben elég méltatlan körülmények között folyt a munka, most megtörténik a villany és fűtés korszerűsítés, a technika tanteremből pedig egy tágas, modern tanterem kerül kialakításra. Terveink között szerepelt a tornaterem megújítása is, hiszen a padlózata az idők során nagyon elhasználódott, egészségtelen. Pályázataink sajnos nem nyertek, amire önerőből képesek vagyunk, tesszük.Többek kérdése is volt a pályák használata. Mire elkészült a kapu és erről tájékoztathattunk volna, bezáródott a világ. A pályák természetesen a nyitással, a vírus múltával mindazoknak a rendelkezésére állnak, akik eddig is használták a tornatermet vagy a jövőben szeretnék. Kérjük, jelezzék és a kapuhoz a kulcs átvehető. A tornaterem, a munkálatok miatt szeptember 1-ig nem használható.

Minden segítő szándékot köszönve, jó nyarat és pihenést kívánva:

Pungurné Császár Judit igazgató