FARSANG

Február 2. (péntek) 14.00-19.00
HELyszín: iskolA   

miNDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK
AZ ISKOLAI FARSANGRA

Belépő: 200 forint                   Tombola: 100 forint

palacsinta,     szendvics,     üdítő,    forró csoki

Értékes tombolatárgyak, zsákbamacska,       közönségdíj

DISCO

Mindenkinek jó szórakozást kívánunk!


A Vincze Imre Református Általános Iskola 2017/2018. tanév első féléves munkájáról

„A jó földbe esett mag pedig az, aki hallja és érti az igét, és termést hoz: az egyik százannyit, a másik hatvanannyit, a harmadik harmincannyit.”

                                                                                                                          Máté 13,23

Röviden szeretnénk a 2017/2018-as tanév első féléves munkájáról ismertetőt adni. Köszönjük a fenntartó, a Kocsi Református Egyházközségnek az év során nyújtott támogatását, a Szülők bizalmát.

Szeptemberben kezdte református iskolánk 5. tanévét. Az eredmények az oktatásban- nevelésben lassan vezetnek eredményre. A 2017-es év nem csak iskolánk életében jelentett jubileumot, hanem ennél jelentősebb évforduló volt a reformáció 500. évfordulója.

Még az előző tanévben megkezdődött iskolánkban a wittenbergi tanulmányi út szervezése. Csákainé Szabó Natália iskolánk lelkipásztora és Szabó Erzsébet német nyelvet oktató pedagógus a reformáció bölcsőjébe, Wittenbergbe szervezték meg a gyerekek számára ezt az utat.

Kirándulásukat támogatta a Kocsi Református Egyházközség, a Vincze Imre Alapítvány, amit ezúton is köszönünk. A kirándulásra szeptember hónapban került sor. A hely szelleme is hozzájárult ahhoz, hogy a résztvevők jobban elmélyedhettek a reformáció gondolatkörében.

2017 tavaszán végezte el a Református Országos Értéktermő Tehetségközpont az 1., 2., 3. és 4. osztályosok képességvizsgálatát. Ezek kiértékelése alapján kezdődött el szeptemberben és októberben a gazdagító program. Az 1. és a 2. osztályban német nyelvi programként szakköri formában ismerkednek a gyerekek a nyelvvel. Októbertől a 3. osztályban matematika tehetséggondozást indítottunk. A 4. és az 5. osztályban matematikából és magyar nyelvből indult hasonló jellegű program. A folyamatot iskolánkban Krassói Karolina a Református Országos Értéktermő Tehetségközpont vezetője koordinálja.

Sikeresen szerepeltek tanulóink a Tatai Református Egyházmegye által szervezett hittanversenyen. A 3. osztályból 1. helyezést ért el Eszlári Hanna, Roboz Hunor, Zsoldos Krisztofer csapata. Az 5. osztályból 2. helyezést ért el Baranya Adrienn, Bátki Hanna, Lipcsei Annamária és Nagy Balázs csapata, a többi évfolyam is sikeresen szerepelt. 

Ebben a félévben is részt vettek tanulóink zsoltáréneklő versenyeken, ahonnan többen is szép helyezéseket értek el.  ( Vadász Zsófia, Komlósi Csenge, Kovács Emese, Bátki Hanna, Juhász Borbála, Lipcsei Annamária, Baranya Laura, Szabó Nikolett, Szücs Bettina, Varga Maja, Tóth Mirjam, Baranya Adrienn,)

Február végén érkezett meg az elmúlt tanév Országos Kompetenciamérés eredménye. A kiértékelés alapján iskolánk mind a matematika mind a szövegértés felmérésében a falusi iskolák feletti átlagot érte el.

Tanulóink részt vesznek egyházi alkalmakon, nemzeti ünnepeinken is.

Az Iskola Szülői Választmánya felelevenítette a régen hagyományos Erzsébet-Katalin bált, amely nagy sikert aratott a résztvevők körében. Köszönetünket fejezzük ki a szervezőknek és a szponzoroknak egyaránt.  A báli bevételből a tervek szerint tavasszal az iskola játszóterének felújítása történik meg.

 November hónapban a várakozás időszaka kezdődött iskolánkban. Nem csak egy-egy gyertya meggyújtása jelentette, hogy karácsonyt várunk, hanem az ehhez kapcsolódó programok is. Tanulóink nevelői segítséggel hordták ki a Református Egyházközség által finanszírozott karácsonyi csomagokat a település 80. évet betöltött lakóinak.

Iskolánk nevelő-oktató munkáját segíti a Vincze Imre Alapítvány is. Köszönjük támogatóinknak, hogy adójuk 1%-val hozzájárultak iskolánk fejlődéséhez, és lehetőséget biztosítottak, hogy nevelő-oktató munkánkat jobb körülmények között végezhessük.

Köszönetünket fejezzük ki Szabó Andrásnénak, hogy olyan programokat kínált tanulóinknak, amelyek elősegítették, hogy a gyerekek látásmódja szélesedjen.

Kocs Község Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be az iskola fűtéskorszerűsítésére, hőszigetelésére és a nyílászárók cseréjére. Ezek a munkák hosszas egyeztetések után el is kezdődtek. Kicserélték a gázkazánokat, és a tél végén kerül sor a nyílászárók cseréjére, majd tavasszal a külső hőszigetelésére.

 

                  Kontráné Madari Piroska                                                Katalenik Kálmáné  

                                                                                                                                   igazgató