Katalenik Kálmánné

 

Katalenik Kálmánné családjával Kocson él.
Az általános iskolát Kocson végezte el, majd a komáromi Jókai Gimnáziumban folytatta a középiskolát. Ezután az esztergomi Tanítóképző Főiskolán szerezte meg a tanítói diplomáját, amire még mind a mai napig büszke. Az első munkahelye a bábolnai Általános Iskolában volt. A következő tanévben már sikerült abba az iskolába visszajönnie dolgozni, ahonnét elindult. Azóta is itt tanít, neveli a felnövekvő nemzedéket. Az évek során több tanfolyamot, diploma megújító vizsgát és szakvizsgát tett. 2017 óta iskolánk igazgatója

 

 

 

Kontráné Madari Piroska

Kontráné Madari Piroska Tatán született. A tatabányai Árpád Gimnáziumban érettségizett 1982-ben. A szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán 1986-ban szerzett diplomát történelem-népművelés szakon. 1991-ben ugyanitt magyar tanár képesítést szerzett.

1986-tól a kömlődi Perczel Mór Általános Iskolában tanított.
2009-től tanít Kocson az általános iskolában magyart és történelmet.
Jelenleg iskolánk igazgató helyettese.

 

 

Bán Istvánné

Bán Istvánné Általános iskolás éveit Kocson töltötte. 1976-ban érettségizett a komáromi Jókai Mór Gimnázium testnevelés tagozatán. Főiskolás tanulmányait Pécsett folytatta. Itt szerzett tanári diplomát földrajz-testnevelés szakon 1980-ban. Első munkahelye Szákszenden volt, majd pár évet Naszályon tanított. 1986-tól alkalmazottja a kocsi iskolának. Jelenleg testnevelést és természetismeret órákat tart, valamint osztályfőnök.
A kőkúti iskola tanuszodájának óraadó tanára. Óvodások és kisiskolások úszásoktatásával foglalkozik. Tanári évei alatt részt vett gyógytestnevelői, vízitorna és babaúszás képzéseken.

 

 

Bekéné Patolcs Ilona

Bekéné Patolcs Ilona Tatán érettségizett az Eötvös József Gimnáziumban. Majd az Esztergomi Tanítóképző Főiskolán szerzett diplomát tanító-rajz műveltségi területen. 1984 óta tanít a kocsi általános iskolában.
Jelenleg osztályfőnök.
A kocsi énekkar tagja.

 

Beke Ferenc

1960-ban született Tatán. Az érettségi után az Esztergomi Tanítóképző Főiskolán tanult és kapott tanítói diplomát. 1983-óta tanít a kocsi iskolában.

1990-ben a szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán ének-zene tanári képesítést szerzett. Ebben az időszakban ének-zene és a technika tantárgyat oktatott és az iskolai énekkart vezette.

1995-ben igazgatóhelyettesnek nevezték ki. Az új kihívásoknak és elvárásoknak eleget téve 1996-1998 között a Budapesti Műszaki Egyetemen Közoktatási Vezetőképzőt végezte.

2005 évben Általános Művelődési Központ igazgatói kinevezést kapott, majd 2010-ben pályázatát az önkormányzat újból elfogadta és 2010-től 2015-ig ismételten igazgatói megbízásra tartották érdemesnek.

1990-től önkormányzati képviselő, 1994-től református presbiter.

1994-ben alapította meg a kocsi énekkart, melyet már 18 éve vezet. Minden évben rendszeresen részt vesz az énekkar az egyházmegyei énekkari találkozókon és a községi rendezvényeken.

 

Búti Hunor Gyula

Budapesten születtem 1992-ben, rövidebb kihagyásokkal, ugyan de a fővárosban nőttem fel és végeztem el tanulmányaimat. Az általános iskola első négy évét a Baár-Madas Református Gimnázium és Általános Iskolában végeztem el. Középiskolai tanulmányaimat a budapesti nyolc osztályos Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban végeztem el, itt is érettségiztem le 2011-ben. Az érettségi után egy évig dolgoztam, majd 2012-ben felvételt nyertem az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészkarának történelem alapképzésére, ahol minor szakként a földrajzot végeztem el. 2015-ben az alapszak befejezése után az ELTE történelem-földrajz szakos tanár mesterképzésére jelentkeztem, ahol 2018 januárjában szereztem meg a diplomámat. 2018. március 1-étől dolgozok a kocsi Vincze Imre Református Általános Iskolában, ahol történelmet, földrajzot valamint természetismeretet tanítok a felső tagozaton.

Furákné Mózes Lilla

 Furákné Mózes Lilla Győrben született. A tatabányai Árpád Gimnáziumban érettségizett 1980-ban.
Felsőfokú tanulmányit a következő felsőoktatási intézményekben végezte:
Alapképzés - Zsámbéki Tanítóképző Főiskola, 1991.
Alapképzés - Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola, 1997.
Mesterképzés – Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, 2003.
Szakvizsga – Eötvös Loránd Tudományegyetem, 2003.
Szakvizsga – Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, 2002.
Szívügyének tekinti a gyermekek komplex személyiségfejlesztését, legyen a gyermek, tanulási problémákkal küzdő vagy kivételes tehetségű.
Részt vett a Fürkész Komplex Művészeti Program megalkotásában. Jelenleg is mentorként részt vesz a pedagógusok továbbképzésében.
Jelenleg az ötödik osztály osztályfőnöke, vizuális kultúrát, magyar nyelv és irodalmat valamint drámát tanít osztályában. Az intézmény pszichopedagógusa, ellátja a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek fejlesztéséA Református Egységes Módszertani Intézmény Országos Értéktermő Tehetségközpontja által, tehetséges tanulóknak szervezett gazdagító, tehetségfejlesztő foglalkozásokat vezeti iskolánkban.

 

Herczegné Bondor Márta

Herczegné Bondor Márta Mocsán született, és ott végezte az általános iskolát. A Komáromi Jókai Mór Gimnáziumban érettségizett. Érettségi után képesítés nélkül kezdett tanítani 1 hónapig Bábolnán, majd 2 évig Mocsán. Közben a Szombathelyi Tanárképző Főiskola matematika-orosz szakán elkezdte a levelező tagozatot. A második évben nappalis lett. 1979-ben végzett, ekkor a Tatai Fazekas utcai Általános Iskolában kezdett tanítani. 1985-től ismét a mocsai iskolába került. Az orosz tanárok átképző tanfolyamán angolt tanult, majd középfokú nyelvvizsgát szerzett. Ezután 1997-ben Szombathelyen elvégezte az angol nyelvtanári szakot. 1 évig a naszályi általános iskolában is besegített az angol nyelvtanításba.
A kocsi Vincze Imre Általános Iskolában 2000 óta tanít matematikát és angol nyelvet.

Jónás Mónika

1983-ban érettségiztem a tatai Eötvös József Gimnáziumban. Az esztergomi Tanítóképző Főiskola elvégzését követően egy évig óvónőként dolgoztam a baji óvodában, majd a Naszályi Angyalffy Mátyás Általános Iskolában tanítottam  . Közben elvégeztem a Szombathelyi Tanárképző Főiskola magyar nyelv és irodalom szakát. 23 éves koromban kerültem kapcsolatba a néptánccal, a tatai Pötörke táncegyüttes tagjaként számos tanfolyamot és továbbképzést végeztem, 28 éve foglalkozom táncos gyermekek nevelésével – immár 17 éve Kocson. Tanítottam a tatai Kőkúti Általános Iskolában, alsó tagozaton. Szerveztem előadásokat és terjesztettem kiadványokat a szerves műveltség körében Tatán. Évekig dolgoztam gondozónőként a tatai  Keresztyén Családi Bölcsődében. Két fiammal és férjemmel 2001 óta Kocson élek.


Könczölné Pápay Rita

Általános iskolás tanulmányait Kocson végezte, majd a győri Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpontban érettségizett. Később Vácra került, s az Apor Vilmos Katolikus Főiskola tanító szakán szerzett diplomát matematika és rajz műveltségi területtel.

2014-től tanít a Vincze Imre Református Általános Iskolában, jelenleg matematikát, környezetismeretet, rajz és vizuális kultúrát illetve testnevelést. Az Aranykocsi Néptáncegyüttes tagja, utánpótlás csoportjainak egyik csoportvezetője.

 

Patolcs Irén

Patolcs Irén végzettsége tanító.
Az Esztergomi Tanítóképző Főiskolán végzett 1981-ben. Technika és pedagógia szakkollégiumi képzésben részesült.
Pályáját ugyanebben az évben Kocson  az Általános Iskolában kezdte. Azóta is itt tanít.
Az évek során sokféle továbbképzésen vett részt, több akkreditált tanfolyamot is elvégzett.
2005-től alsó tagozatos munkaközösség-vezetőként tevékenykedik.
Jelenleg osztályfőnök.

 

Slezsák Zsolt

1989-ben fizika – technika szakos tanári diplomát szerzett a nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskolán. 2000-ben az egri Eszterházy Károly Tanárképző Főiskolán számítástechnika szakon szerzett tanári végzettséget. 2007-ben a Budapesti Műszaki Egyetem közoktatási vezető képzésen pedagógus szakvizsgát tett.1991 óta a tanít Mocsán. Munkája mellett 2005-től szaktanácsadói feladatokat lát el, előbb az informatika, majd 2007-óta a fizika tantárgy pedagógusait segíti munkájával.
Óraadóként általános iskolában tanított Naszályon és Nagyigmándon, illetve a komáromi Kultsár István és a tatai Jávorka Sándor középiskolában. Az Ifjú Fizikus verseny szervezőbizottságának vezetője, az Öveges József Fizikaverseny országos döntőjében pedig zsűrizési és lebonyolítási feladatokat lát el.
A tehetséggondozást fontos feladatának tartja. Fő profilja a versenyeztetés. Tanítványai vettek már részt informatika és fizika tantárgyból valamint közlekedési ismeretekből is országos versenyek döntőin. Többen értek el ezeken a versenyeken előkelő helyezést, s volt nemzetközi versenyen is tanítványa.
Iskolánkban 2012 októbere óta fizikát tanít a hetedik és nyolcadik osztályban.

 

Szabó Erzsébet

Bokodon él. 1968-ban született Tatán. Az általános iskolát lakóhelyén végezte. 1987-ben érettségizett az azóta már sajnos megszűnt Szabó József Geológiai Szakközépiskolában Tatabányán. Ezután geológus technikusként dolgozott a Magyar Állami Földtani Intézetben. Ma is szívesen emlékszik vissza a Tokaj-hegységben végzett terepi munkára. A rendszerváltozás az ő életében is nagy átalakulást eredményezett: néhány éves külföldi munkát, tapasztalatot, életszemléletet és nyelvtanulási lehetőséget hozott. 1998-ban diplomázott a BDTF olasz nyelvtanári szakán. Lányai születését követően 2008-ban végzett az ELTE Bölcsészettudományi Karán, ahol német nyelv és irodalom szakos tanári képesítést szerzett.
Fontosnak tartja a legújabb didaktikai, metodikai ötletek és módszerek elsajátítását, ezért rendszeresen részt vesz a Goethe Intézet szakmai továbbképzésein.
Szabadidejében igyekszik minél többet kirándulni családjával, nyáron rendszeresen biciklitúrákat szerveznek. Minderre jó lehetőséget kínál a Vértes.
Iskolánkban a német nyelvet oktatja.

 

 

Takácsné Czindermann Anikó

Takácsné Czindermann Anikó 1963. június 18-án született Tatán. Kocson járt általános iskolába. Középiskolai tanulmányait a tatai Eötvös József gimnáziumban folytatta. Érettségi után felvételt nyert az Esztergomi Tanítóképző főiskolára. 1984-ben végzett tanító szakon, könyvtár szakkollégiumi végzettséget szerzett.
1984 óta a kocsi általános iskola tanítója. Jelenleg gyermekvédelmi felelős és iskolai könyvtárosként is dolgozik.

 

 

Takács István

Szőnyben született 1961. október 16-án. Az általános iskolát Komáromban végezte a Petőfi Sándor Általános Iskolában, középiskolában a Bottyán János Finommechanikai és Műszeripari Szakközépiskolában, Esztergomban érettségizett és szerzett középfokú finommechanikai és műszeripari és elektronikai műszerész szakmunkás képesítést. Az Esztergomi Tanítóképző Főiskolán általános iskolai tanító, technika szakkollégiumi képesítést, a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán, Szombathelyen technika szakos általános iskolai tanári képesítést, Budapesten, a Kandó Kálmán Műszaki Főiskolán általános informatikai szakmérnöki képzésen általános iskolai informatika szakos tanári képesítést szerzett.
1984 óta dolgozik Kocson az iskolában. Jelenleg informatika, technika tantárgyakat tanít.
Rendszeresen részt vesz szakmai továbbképzéseken, igyekszik lépést tartani az IKT eszközök fejlődésével. Iskolai munkája mellett többször tartott számítógép kezelői tanfolyamot felnőtteknek is.
Hobbija a labdarúgás. A Komárom-Esztergom Megyei Sporthivatal képzésén, Tatabányán, labdarúgó sportoktatóként végzett, MLSZ Felnőttképzési Intézet által szervezett képzéseken MLSZ „D” és MLSZ „C” labdarúgó edzői képesítést szerzett.
1987 óta az iskolában és a Kocs Községi Sportegyesület keretein belül is foglalkozik labdarúgással. Tanítványaival többször is eredményesen szerepeltek a különböző bajnokságokon. Iskolaválogatott korosztályos csapataival országos döntőkre is sikerült eljutni.
Munkáját elismerték a községben. 1990-ben a Vincze Imre Alapítvány Tanári Díját kapta, 2009-ben a Kocs Községért Díj elismerésben részesült.