Zsoltáréneklő Verseny Tata

2019. március 31-én, szombaton zsoltáréneklő verseny volt Tatán a Református Gimnáziumban.

Iskolánk 15 tanulója készült nagy szorgalommal a versenyre. Az alsó tagozatosok két, a felsősök egy kategóriában mérték össze tudásukat.

Az 1-2. osztályosoknak három kötelező és egy szabadon választott zsoltárt kellett énekelniük. A 3-4-es korcsoportban 3 kötelező és 2 szabadon választott ének volt az előadandó feladat.

A felső tagozatos versenyzőknek 4 kötelező és 3 szabadon választott zsoltárt kellett tudni.

A népes mezőnyben a következő eredmények születtek:

2. osztály: Geleszka Norina és Roboz Luca arany minősítés.

3. osztály: Horn Dzsesszika, Zsolnai Réka, Varga Maja ezüst minősítés.

                 Király Luca és Vadász Zsófi arany minősítés.

5. osztály: Schaffer J. Barbara, Molnár E. Gréta ezüst minősítés

                 Juhász Bori és Simon Laura arany minősítés.

7. osztály: Harangozó Kinga kiemelt arany, Szabó Nikolett ezüst minősítés.

A Tatai Egyházmegye zsűrije kiemelte tanulóink felkészültségét és tudását.     

Én is köszönöm a versenyzők szorgalmát és odaadását.                            

 

 

Kocs, 2019.04. 03.                                               Beke Ferenc

                                                                            ének-zene tanár2019. április havi programjaink

04. 01. 14 30 Munkaértekezlet. Felelős: Katalenik Kálmánné

04. 01. 14 00 Kistérségi mezei futóverseny Tatán a 2-8. osztályosoknak. Felelős: Bán Istvánné

04. 01. 12 00 Költészet napja a Faluházban. Előadó: Petrozsényi Eszter. Részt vesz: 5-6-7-8. o.
              Felelős: Katalenik Kálmánné

04. 04. 8 00 -12 30 Csendesnap. Felelős: Csákainé Szabó Natália

04. 05. Kőkúti mesemondó verseny. Résztvevők: Mayer Katica 1. o. (Patolcs Irén), Roboz Luca 2. o.
             (Gáspár Nikolett), Vadász Zsófi 3. o. (Takácsné Czindermann Anikó), Tóth Bendegúz 4. o.
             (Jónás Mónika).

04. 08. 12 00 Papírgyűjtés. Felelős: Katalenik Kálmánné

04. 10. 13 00 Bemelegítés című darab megtekintése a Jászai Mari Színházban az 5. és 7.
              osztályosoknak. Felelős: Furákné Mózes Lilla, Szabó Erzsébet

04. 11.-12. 1. osztályosok beiratkozása. Felelős: Katalenik Kálmánné, Velő Tamásné

04. 12. 9 00 A Tatai Református Gimnázium tanulóinak bábelőadása. Felelős: Katalenik Kálmánné

04. 15. 16 00 Alsósok fogadóórája (1-4. o.). Felelős: pedagógusok

04. 16. 9 00 Anyák napi fényképezés. Felelős: pedagógusok

04. 17. Tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap.

04. 29. Tavaszi szünet utáni első tanítási nap.

04. 29. 16 00 Felsősök fogadóórája (5-8. o.). Felelős: pedagógusok

Folyamatos: Bendegúz levelezős verseny. Felelős: Patolcs Irén

                       Fejtörő levelezős verseny. Patolcs Irén

                       Vaszary levelezős matematika verseny. Felelős: Bekéné Patolcs Ilona,
                       Katalenik Kálmánné, Telek LászlóKatasztrófavédelmi Vetélkedő Tatabánya

Katasztrófavédelmi Vetélkedő Területi versenyén vett részt iskolánk 4 fős csapata Pompiers- Kocs néven.  Miután megérkezett iskolánkba a versenyfelhívás, a 7. osztályosok úgy gondolták, hogy szeretnék, ha iskolánk benevezné őket erre a versenyre. Ezután többen:  Szabó Erzsébet, Kontráné Madari Piroska, de elsősorban Szabó Krisztina volt az, aki felkészítette erre a versenyre a gyerekeket. Ilyen jellegű versenyen mi még nem vettünk rész. A gyerekek a felkészülés során jártak Komáromban is.  Több délután foglalkozott a tanulókkal Szabó Krisztina, aki igyekezett a lehető legátfogóbb elméleti és gyakorlati ismereteket átadni a gyerekeknek.

A versenyre március 28-án került sor Tatabányán. Voltak elméleti és gyakorlati feladatok.

Az eredményhirdetéskor nagyon örültünk, mert az általános iskolás csapatok közül 2. helyezést értünk el, ezzel kivívtuk a jogot, hogy részt vehetünk a megyei döntőn.

Csapatunk tagjai:

Bálint Bence

Bottlik Máté

Farkas Marcell

Gáti Martin

Gyurcsek Martin

Gratulálunk a gyerekeknek az elért helyezéshez! Reméljük, a megyei fordulón is szép eredményt érnek el!

Kontráné Madari Piroska

Beiratkozás a 2019/2020. tanévre a
Vincze Imre Református Általános Iskolába:

2019. április 11-én (csütörtök) 8-12 és 13-16 óráig

2019. április 12-én (péntek) 8-12 óráig

 
BEÍRATÁS A 2019/2020. TANÉVRE

 

A tanköteles korba lépő gyermekek beíratásának ideje a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal által meghatározottak szerint, a Vincze Imre Református Általános Iskolában (2898 Kocs, Szabadság tér 6.) az alábbi napokon történik:

 

2019. április 11 (csütörtök)    8 – 12  és 13 - 16 óráig

2019. április 12 (péntek)         8 – 12 óráig

 

A beíratáskor be kell mutatni:

-          a szülő, törvényes képviselő személyazonosságát és lakcímét igazoló dokumentumot,

-          a gyermek lakcímét igazoló dokumentumot,

-          a gyermek születési anyakönyvi kivonatát és /vagy személyazonosságát igazoló dokumentumot

-          a gyermek TAJ kártyáját

-          a gyermek adókártyáját

-          az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást (óvodai szakvéleményt)

-          ha van, nevelési tanácsadói véleményt, szakértői és rehabilitációs bizottság szakértői véleményét

-          az iskola által összeállított és kiadott dokumentum csomagot kitöltve kérjük, hozzák magukkal

-          Okmányiroda által kiadott diákigazolvány igényléshez szükséges NEK adatlapot

NEK adatlap igénylése: a gyermek valamelyik szülője jelenlétében személyesen a gyermekkel együtt (fényképezés miatt) a Tatai Okmányirodában történik, kérjük, az alábbi okmányokat vigyék magukkal az igényléshez: gyermek személyi igazolványa esetleg (útlevél), lakcím kártyája, szülő személyi igazolványa és lakcímkártyája.

 

Nem magyar állampolgár kiskorú általános iskolai beíratásánál a szülőnek igazolnia kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén.

 

    Kocs, 2019.március 8.                               

                                                                           Katalenik Kálmánné

                                                                                   igazgató