Hírek--tudósítások iskolánkból

Július végéhez közeledve örömmel mondhatjuk, hogy nagyon sok tervezett munkánk végére értünk. Elkészült a tornaszoba és technika terem után tornatermünk és szertárunk festése, valamint a parketta rendbetétele. Hat csiszolás után 220 liter fűrészpor távolodott el és négyszeri felkenéssel 100 liter Gemini került fel. Most minden zugot beleng az "illat" és augusztus utolsó hetében visszakerülhetnek a bordásfalak is, köszönjük a segítő kezek munkáját. Elkészült, sőt új bútorokkal berendezésre is került a két elsős tanterem. A német tanterem és a "Kakas" helyiségei kerülnek most sorra.

A mai napon kezdetét vette iskolánk vándortábora a Bakonyban. Az utazás, sátorverés és túrázás után kezdődik az est, ahogy a fényképünk is tanúsítja. Szívből kívánjuk, hogy mindenki érezze nagyon jól magát és köszönjük fáradhatatlan tanáraink munkáját!Köszönetnyilvánítás

Őszinte hálával köszönjük mindazoknak,akik Bekéné Patolcs Ilona kolléganőnk, akit iskolánk saját halottjának tekintett, utolsó földi útján részt vettek, részvétüket nyilvánították, a család gyászában osztoztak. Megrendítő pillanatok voltak,maikor az osztálya köszönt el egy-egy szál virággal. Az Úristen vigasztaló kegyelme hordozza családját!Lezárás és búcsú

Ma megtörtént a záróértekezletünkkel a 2019/20-s tanév lezárása, s egyben az előkészület a következő tanévre. Egy közös ebéddel köszöntünk el egymástól. Azonban különleges is volt mai napunk, hiszen búcsúztunk, megköszöntünk és elköszöntünk: Bán Istvánné Ella 40 éves munkaviszony után nyugállományba vonult, s ebből a 40 esztendőből (kocsi lányként) a mi tantestületünkben töltött 35 esztendőt. Búcsúzott a jelenlegi tanári kar,a fenntartó, de egy kolléga, hajdani diák kezdeményezésre a volt diákok is bejöttek és elköszöntek. Köszönjük, hogy időt szakítottak rá és valóban emlékezetessé tették ezt a napot!
Egy régi vers jár gondolataimban, az érzéseimet próbálom tovább adni.

Túrmezei Erzsébet: Csodákra emlékezni jó

Határkőnél hittel megállni,
határkőnél visszanézni,
hálás szívvel múltat idézni:
csodákra emlékezni jó!

látni, hogy minden utunkat
hű és hatalmas kéz vezette,
javunkra szolgált tette:
csodákra emlékezni jó!

Látni, hogy át viharon, vészen
hű mesterünk hogyan segített,
éjekre fényt hogyan derített:
csodákra emlékezni jó!

Határköveknél hálát adni,
és hallelujás köszönetben
méregetni, mi mérhetetlen:
csodákra emlékezni jó!

Messzi évekre visszanézni,
és számbavenni ezer áldást,
erőt, kegyelmet, megbocsátást:
csodákra emlékezni jó!

Hellelujás hálaadással
leborulni egy határkőre,
s elindulni hittel előre,
amerre hív az égi szó.A 2019/20-s tanév utolsó napjai iskolánkban

Csak köszönettel tartozom, tartozunk érte!

Hiszen a tantestületi, évzáró kirándulás most elmaradt. DE mégis! Páran szükségét érezték, megszervezték és részt vettek rajta, megmozgatva a tantestület harmadát és a Velencei-tó körül tekertek! Köszönjük a közösségépítést!
Közben elkezdődött a következő tanévre készülés, többek egész délelőtti munkájával a 8. osztályt már várja tanterme, de a leendő 4. osztály is felköltözött az emeletre, hálásan köszönjük az osztályfőnök szervezését és a segítő felnőtt és diák kezeket!
A technika terem is elköltözött a felújított, szép helyére, s a berendezkedés is elkezdődött, köszönet a sok munkáért!

A holnapi napon a tanévzáró értekezlettel valóban le is zárjuk az évet. Az iskolában folyamatosan zajlanak a munkálatok, a mesterek mellett a takarító és karbantartó kollégák dolgoznak az épületben.

Hivatalos ügyek intézése hétfői napokon 9-11 óra között az iskola titkárságán, illetve szükség szerint telefonos egyeztetéssel lehetséges.

Minden támogatást, segítséget köszönve, igazi pihenést, feltöltekezést adó nyarat kívánva, Pungurné Császár JuditÉvzáró helyett bizonyítványosztás

Az iskolai életnek is megvan a maga rendje, a mérföldkövek, mint évnyitó, évzáró, ballagás, ünnepek és sorolhatnánk. Szükséges a számadás, a dicséretek, elismerések, bár ezt leginkább a szülők és kollégák, no meg összes diákunk érdemelné a 3 hónapos digitális lét után. Ha nem is évzáró istentisztelet a templomban, de 2 osztályonkénti bizonyítványosztás, egymásra figyelés, egymás sikereinek való örülés, találkozás, a lelkipásztori nyári útravaló mégis lezárta tanévünket, ezt a furcsa, sok kihívással teli 2019/20-s tanévet. Csak hálásak lehetünk, hogy mindeddig megsegített bennünket az Úristen!
Mindenkinek feltöltekezést és pihenést adó nyarat kívánunk, jó reménységgel, hogy szeptemberben az iskolában találkozhatunk!