2019. február havi programjaink

02. 04. 9 00 Félévi értekezlet. Felelős: Katalenik Kálmánné

02. 04. Jane Haining emlélverseny Budapesten. Résztvevő: Lantai Máté 8. o.
             Felelős: Hercegné Bondor Márta

02. 07. 13 00 8. osztályos tablóképek fényképezése. Felelős: Bán Istvánné

02. 08. NyelvÉsz helyi forduló. Felelős: Patolcs Irén

02. 14. Eplény-síelés. Felelős: Szabó Erzsébet

02. 14. 14 00 Technika tantárgyi verseny megyei döntője a tatai Vaszary János Általános Iskolában.      
                       5-6. o.: Lipcsei Annamária, Kretler Roland                               
                       8. o.: Kriskó Éva
             Felelős: Takács István

02. 14. Anconai szerelmesek a Jászai Mari Színházban (pályázati támogatással)
             az 5-7. o. számára. Felelős: Szabó Erzsébet

02. 16. Presbiteri találkozó. Felelős: Roboz Péter

02. 18. Jelentkezési lapok leadási határideje. Felelős: Bán Istvánné

02. 18. Vizitáció. Felelős: Csákainé Szabó Natália

02. 20. 14 00 Kistérségi matematikaverseny az iskolában.
              Felelős: Katalenik Kálmánné, Patolcs Irén,Telek László

02. 22. Valahol Európában: osztálykirándulás Budapestre, színház, lézerharc, múzeumlátogatás
             a 7. osztályosoknak. Felelős: Szabó Erzsébet

02. 05-14-ig félévi szülői értekezletek. Felelős: osztályfőnökök

 

Folyamatos: Bendegúz levelezős feladatmegoldó verseny. Felelős: Patolcs Irén

                       Matematika levelezős verseny: 3-4-5-6-7-8. o.
                       Felelős: Bekéné Patolcs Ilona, Telek László, Katalenik Kálmánné

                       Természetismereti verseny 1-4. o. Felelős: Patolcs IrénÖRÖMTELI VISSZATEKINTÉS A 2018-AS ÉVRE

    Hálás szívvel tekintünk vissza a Vincze Imre Református Általános Iskola 2018-as esztendejére, és köszönetet mondunk mindazoknak, akik imáikkal, munkájukkal, áldozatvállalásukkal és bizalmukkal segítették iskolánkat.

Kocs Község Önkormányzata A Vincze Imre Református Általános Iskola energetikai korszerűsítésére pályázatot nyújtott be. Az elnyert pályázat 138. 83 millió forintot jelentett. Ezt az összeget a Kocsi Református Egyházközség és Kocs Község Önkormányzata jelentős összeggel egészítette ki. Az átadási ünnepségen a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke Steinbach József hirdette az igét.

 A megújult iskola adott otthont a Tatai Egyházmegye Hittanversenyének. Iskolánk tanulói ezen a versenyen szép eredményt értek el. Rendszeres résztvevői tanulóink a zsoltáréneklő versenyeknek is.

Az elmúlt nyáron kísérleti jelleggel szervezett meg iskolánk két pedagógusa tanulóink számára erdei vándortábort a Börzsönybe. A program nagy sikert aratott a gyerekek körében, ezért már most folynak a következő tábor előkészületei munkálatai az idei nyárra vonatkozóan. Ezen a nyáron Mecsek lesz a cél.

Ebben a tanévben iskolánk síoktatást és úszásoktatatást is szervezett tanulóink számára. Ezeket a programokat anyagilag is támogatta iskolánk a gyerekek egészsége érdekében.

Folytatódott az EGYMI által kidolgozott tehetséggondozó program alsó és felső tagozatban. (matematika, magyar, biológia)

Sikeresek pályázataink a „Határtalanul” témakörében is. Az elmúlt tanévben Felvidék bányavárosait és bányászati kiállításait látogatták meg a gyerekek. Sikeres lett az elmúlt évben benyújtott újabb pályázat is. A 2019-es évben Kárpátaljára, Munkács környékére utazunk iskolánk tanulóival.

Rendszeresen szervezünk színházlátogatásokat a tantestület, diákjaink és a szülők részvételével.

Idén is megtartottuk iskolai ünnepélyeinket és nemzeti ünnepeinket. Iskolánk jellegéből adódóan kiemelt helyet foglalt el ezek között a karácsonyi ünnepség a település Református Templomában.

A Szülői Választmány is segítette munkánkat, idén is megrendezésre került a jótékonysági Erzsébet-Katalin bál, Mikulásdélután, az iskolaudvari játékainak felújításában hathatós segítséget nyújtottak.

Az iskolához kötődik a Vincze Imre Alapítvány, (számlaszáma: 18293340-1-11) amelynek célja a tehetséges gyerekek, az iskolai programok támogatása. Köszönjük, hogy sokan támogatták iskolánk alapítványát, kérjük, lehetőségeikhez mérten ezután is tegyék meg.

Tervezzük, hogy a 2019-2020-as tanévtől Ete-Csép-Nagyigmánd-Kisigmánd útvonalon iskolajáratot indítunk kellő számú jelentkező esetén.

Bizalommal tekintünk a 2019.évre, reméljük, hogy továbbra is Isten áldása kíséri a reánk bízottak életét és munkáját.

 

Kocs, 2018 adventjén

 

Csákainé Szabó Natália            Kontráné Madari Piroska                Katalenik Kálmánné

iskolalelkész                                igazgatóhelyettes                           igazgató