Karácsonyi üdvözlet

Bibliai mottó: "Amikor meglátták a csillagot, igen nagy volt az örömük." (Mt 2,10)

 

                           

Legyen áldott a jó Isten, aki egy újabb karácsonyt megérnünk engedett. Adjon ez alkalomból boldog ünnepet, olyant, amely nem reked meg az ünneplés külsőségeiben, hanem lélekben is megtisztít és erőt ad a "továbbiakhoz".

Többi egyházi ünnepünkhöz viszonyítva a karácsonynak van egy különleges varázsa. Sokak számára a legszebb, a legérzelmibb, legalábbis a gyermeki lelket a legmélyebben megható ünnep. Felnőttekként is, amennyiben földi korlátainkon túl, meglátjuk a betlehemi csillag színfeletti ragyogását, akkor meglehet, hogy karácsony idejére elfeledjük világi kötelékeink kínzó szorítását és a szegényes jézusi jászolbölcső fényében mindennapi szükségeink, ­nélkülözéseink megszépülnek – és talán még erősebbé tesznek.

A karácsonyról egy Ady-vers jut eszembe: "Harang csendül,/ Ének zendül,/ Messze zsong a hálaének,/ Az én kedves kis falumban/ Karácsonykor/ Magába száll minden lélek." (Karácsony, I. versszak)

Feleslegesnek tartom folytatni a verset, mert biztosan sokan ismerik, gyermekkorukban sokan szavalták/énekelték, s ismétlem: a karácsonyi hangulat az én igyekezetemtől függetlenül is adott.

 Csendüljön hát a harang, zendüljön énekünk, és szálljunk magunkba legalább ilyenkor, hogy közömbösségbe vagy érzelgősségbe fulladó felszínes ünnepléseinket tegyük erőt adó és lelkünket megtisztító karácsonyokká.

Így próbáljuk átélni karácsony lényegét, ami nem abban áll, hogy Jézus ezen a napon született meg, hanem abban, hogy egyáltalán megszületett, az emberiség nagy barátjának és igaz tanítómesterének, továbbá, hogy jellemünk és cselekvő akaratunk nyomán bennünk is bármikor megszülethet. Ő, aki elsősorban a szegények királya volt, de ugyanakkor a gazdagoké is; aki nem nézte a bőr színét, a ruha márkáját, a derék vékonyságát, vagy az értelem csiszoltságát,  hanem a belsőt szerette: a lelket, és az igazán szükséges elérésére igyekezett rávezetni embertársait. Ennek rendjén ő a legmélyebb alázattal, ugyanakkor a leghatékonyabb erőteljességgel munkálkodott Isten országa földi viszonyainak megvalósításáért. Jelleme alázatosságára rávilágít az, hogy nem kereste az akkori vezetők kegyét, hanem egész egyszerűen megfogta a leprások kezét, és felemelte őket; működése erőteljességét pedig jellemzi a templomot céltalanul használó kufárok ostorral történt kikergetése (is). Erre a Jézusra tekintsünk hát példaképként karácsonykor, és ne keressük őt a csillagok között vagy a mindenkori ünnepek cifraságában, mert sokkal közelebb áll hozzánk. Szellemisége bennünk is tetten érhető, hatása általunk is megteremthető, hiszen az ott van, ahol a tiszta szív, a feltétlen jószándék és a másokért élés akarata munkálkodik.

Nálunk a Vincze Imre Református Általános Iskolában is azon munkálkodunk néha több, néha kevesebb sikerrel, hogy a tiszta szív, a feltétlen szeretet áthassa mindennapjainkat.

Ezen gondolatokkal kívánok magam , tantestületünk, az iskola dolgozói nevében áldott karácsonyt és boldog új esztendőt.

 

                 Katalenik Kálmánné                Kontráné Madari Piroska

                          igazgató                                  igazgatóhelyettes               

 

Ady Endre:

Karácsony

I.

Harang csendül, 
Ének zendül, 
Messze zsong a hálaének 
Az én kedves kis falumban 
Karácsonykor 
Magába száll minden lélek.

Minden ember 
Szeretettel 
Borul földre imádkozni, 
Az én kedves kis falumban 
A Messiás 
Boldogságot szokott hozni.

A templomba 
Hosszú sorba' 
Indulnak el ifjak, vének, 
Az én kedves kis falumban 
Hálát adnak 
A magasság Istenének.

Mintha itt lenn 
A nagy Isten 
Szent kegyelme súgna, szállna, 
Az én kedves kis falumban 
Minden szívben 
Csak szeretet lakik máma.

II.

Bántja lelkem a nagy város 
Durva zaja, 
De jó volna ünnepelni 
Odahaza. 
De jó volna tiszta szívből 
– Úgy mint régen – 
Fohászkodni, 
De jó volna megnyugodni.

De jó volna, mindent, 
Elfeledni, 
De jó volna játszadozó 
Gyermek lenni. 
Igaz hittel, gyermek szívvel 
A világgal 
Kibékülni, 
Szeretetben üdvözülni.

III.

Ha ez a szép rege 
Igaz hitté válna, 
Óh, de nagy boldogság 
Szállna a világra. 
Ez a gyarló ember 
Ember lenne újra, 
Talizmánja lenne 
A szomorú útra.

Golgota nem volna 
Ez a földi élet, 
Egy erő hatná át 
A nagy mindenséget. 
Nem volna más vallás, 
Nem volna csak ennyi: 
Imádni az Istent 
És egymást szeretni… 
Karácsonyi rege 
Ha valóra válna, 
Igazi boldogság
Szállna a világra. 

Tájékoztatás

Téli szünet időpontja: 2018. december 24- 2019. január 2.

Szünet előtti utolsó tanítási nap: december 21. (péntek).

Szünet utáni első tanítási nap: január 3. (csütörtök) E napon nincs reggeli templomi áhítat.

Egy templomi alkalmon minden gyereknek kötelező részt venni.

A református templomban december 24-én 16.00-kor kezdődik az Istentisztelet.

A katolikus templomban december 24-én 21.00-kor kezdődik a szentmise és a zenés karácsonyi műsor.

A szünetre mindenkinek jó pihenést, áldott karácsonyt és boldog új esztendőt  kívánok.

 

                                           Katalenik Kálmánné

                                                 igazgatóSZOCIÁLIS TANÁCSADÁS

  • ·         Iskolához köthető problémák: pl. szorongás, tanulási nehézségek, motiválatlanság, konfliktus az iskolatársakkal, pedagógusokkal, magatartási problémák.
  • ·         Gyermeknevelési kérdésekben: pl. önállótlanság, szófogadás kérdése, otthoni feladatok és leckeírás, szülő gyermek viszonya konfliktusos.
  • ·         Családon belüli problémák: pl. bántalmazás, szülők közötti veszekedés, válás, veszteség, anyagi nehézségek, túlzott alkoholfogyasztás, szerhasználat

 

hétfőnként  14.00 – 15.00

az iskola könyvtárában

 

Amennyiben a fenti időpont nem megfelelő, kérem hívjon az alábbi telefonszámon időpont egyeztetés céljából:  30/820-3171

Farkas –Baranyai Kinga
skolai szociális tanácsadó

Országos Zsoltáréneklő Verseny Budapest

A Kocsi Vincze Imre Református Általános Iskola zsoltáréneklő csapata 5 fővel, 2018. november 30-án, pénteken részt vett az országos megmérettetésen.

A Karácsony Sándor Rózsatéri Református Általános Iskolában 26 intézményből 140 tanuló mérte össze énektudását. Meglepetten vettük észre, hogy csak mi voltunk falusi versenyzők. A többiek nagy múltú városi református iskolákból érkeztek.

Minden tanulónak fejből kellett elénekelni a kijelölt zsoltárokat, és egy szabadon választott éneket.

Versenyzőink a következő minősítéseket szerezték meg:

2. osztály: Geleszka Norina ezüst.

3. osztály: Vadász Zsófi arany.

5. osztály: Juhász Borbála ezüst.

6. osztály: Baranya Adrienn ezüst.

7. osztály: Szabó Nikolett ezüst.

 

A gyerekek a verseny után színvonalas vendéglátásban részesültek és kézműves foglalkozásokon vehettek részt.

Minden versenyzőnek köszönöm a lelkiismeretes és szorgalmas felkészülést.

 

Kocs, 2018. december 4.                                                   Beke Ferenc

                                                                                     ének-zene tanárDecember havi programjaink

12. 04. Öveges-labor – 8 00 Eötvös József Gimnázium. Felelős: Bán Istvánné, Garzó Krisztina

12. 04. Jane Haining emlékverseny 1. fordulója a 8. osztályosoknak. Résztvevők: Baranya Laura, Lantai Máté. Felelős: Hercegné Bondor Márta

12. 06. Mikulás-vonat az alsósoknak 10 00 – 11 00 Felelős: Katalenik Kálmánné

12. 06. Mikulás-futás 14 00 Felelős: Gáspár Nikolett

12. 07-ig Jelentkezési lapok postázása írásbeli központi vizsgára. Felelős: Bán Istvánné

12. 07. Mikulás-buli 16 00 - 19 30 Felelős: Búti Hunor, pedagógusok

12. 10. Lekvárfőzés a 7-8. osztályosokkal. Felelős: Csákainé Szabó Natália

12. 11. Répa, retek… címmel előadás a Faluházban a 4. osztályosoknak. Felelős: Katalenik Kálmánné

12. 12. Alsós Adventi Teaház 16 00 - 18 00. Felelős: Csákainé Szabó Natália

12. 14. Szabad-e bejönni Betlehemet mondani? Előadó: Tatai Református Gimnázium báboscsoportja. Felelős: Katalenik Kálmánné

12. 14. Látogatás a Mobility intraktív digitélis élményközpontban, Győrben az 5-6. osztályosoknak.
Felelős: Furákné Mózes Lilla, Takács István

12. 19. Karácsonyi kézműveskedés alsósoknak. Felelős: alsós tanító nénik

12. 21. 10 00 Karácsonyi műsor a református templomban. Felelős: Csákainé Szabó Natália