Szépolvasási verseny

2019 február 13-ára hirdette meg a tatai  Jázmin Utcai Általános Iskola a szépolvasási versenyét.

Iskolánkból hat tanuló jelentkezett, hogy összemérje olvasás tudását a környező iskolák tanulóval. A 3. osztályból Horn Dzsesszika, Téczeli Nikoletta, Vadász Zsófi és Varga Laura, a 4. osztályból Eszlári Hanna és Várszegi Izabella készült lelkesen és nagy szorgalommal. Naponta gyakorolták a hangsúlyos, kifejező olvasást.

A versenyen a zsűri iskolánk két tanulóját értékelte „dobogós hellyel”. Varga Laura első, Vadász Zsófi második helyezésért kapott szép könyvjutalmat.

Gratulálunk minden résztvevőnek az eredményes szereplésért! 

Iskolába hívogatóTechnika tantárgyi verseny megyei döntő

Iskolánk tanuló idén is részt vettek az Oktatási Hivatal Győri Pedagógiai Oktatási Központja által másodszor meghirdetett „Ismerem a technikai környezetemet”–Technika, életvitel és gyakorlat tantárgyi dunántúli versenyén.

Idén a verseny támája az „Épített tér” volt. A versenyzők számot adhattak tudásukról minden építészettel kapcsolatos ismeretükről: pl.: A környezet tudatos átalakítása. A hídépítés története, alapanyagai, konstrukciói. Találmányok; Feltalálók; Híres épületek Magyarországon. Lakóházak építése; A lakás mint technikai rendszer; Műszaki kommunikáció.

Először az iskolai háziverseny került megrendezésre, innen a legjobban szereplő tanulók képviselhették iskolánkat a megyei döntőben. Kretler Roland, Lipcsei Annamária hatodik osztályos, Benczúr Gábor hetedikes, Kriskó Éva nyolcadikos tanuló vágott neki a megmérettetésnek 2019. február 14-én csütörtökön, Tatán, a Vaszary János Általános Iskola technika szaktantermeiben. A megye öt iskolájából, korosztályonként (5-6- osztályosok, 7-8. osztályosok) tizenegy, illetve tíz tanuló érkezett a versenyre iskolájuk legjobbjaiként.

Minden tanulónk tudása legjavát adva versenyzett. Az eredményhirdetésig, amíg a szaktanárok kijavították a feladatlapokat, házmakettet készítettek a versenyzők.

A nagy izgalommal várt eredményhirdetésen kiderült, ki lett a korosztályokban az első három helyezett. A legjobban szereplő tanuló Kocsról Kretler Roland hatodik osztályos versenyzőnk harmadik helyezést ért el.

Gratulálunk a szép szerepléshez!

Takács István
szaktanár


2019. február havi programjaink

02. 04. 9 00 Félévi értekezlet. Felelős: Katalenik Kálmánné

02. 04. Jane Haining emlélverseny Budapesten. Résztvevő: Lantai Máté 8. o.
             Felelős: Hercegné Bondor Márta

02. 07. 13 00 8. osztályos tablóképek fényképezése. Felelős: Bán Istvánné

02. 08. NyelvÉsz helyi forduló. Felelős: Patolcs Irén

02. 14. Eplény-síelés. Felelős: Szabó Erzsébet

02. 14. 14 00 Technika tantárgyi verseny megyei döntője a tatai Vaszary János Általános Iskolában.      
                       5-6. o.: Lipcsei Annamária, Kretler Roland                               
                       8. o.: Kriskó Éva
             Felelős: Takács István

02. 14. Anconai szerelmesek a Jászai Mari Színházban (pályázati támogatással)
             az 5-7. o. számára. Felelős: Szabó Erzsébet

02. 16. Presbiteri találkozó. Felelős: Roboz Péter

02. 18. Jelentkezési lapok leadási határideje. Felelős: Bán Istvánné

02. 18. Vizitáció. Felelős: Csákainé Szabó Natália

02. 20. 14 00 Kistérségi matematikaverseny az iskolában.
              Felelős: Katalenik Kálmánné, Patolcs Irén,Telek László

02. 22. Valahol Európában: osztálykirándulás Budapestre, színház, lézerharc, múzeumlátogatás
             a 7. osztályosoknak. Felelős: Szabó Erzsébet

02. 05-14-ig félévi szülői értekezletek. Felelős: osztályfőnökök

 

Folyamatos: Bendegúz levelezős feladatmegoldó verseny. Felelős: Patolcs Irén

                       Matematika levelezős verseny: 3-4-5-6-7-8. o.
                       Felelős: Bekéné Patolcs Ilona, Telek László, Katalenik Kálmánné

                       Természetismereti verseny 1-4. o. Felelős: Patolcs IrénÖRÖMTELI VISSZATEKINTÉS A 2018-AS ÉVRE

    Hálás szívvel tekintünk vissza a Vincze Imre Református Általános Iskola 2018-as esztendejére, és köszönetet mondunk mindazoknak, akik imáikkal, munkájukkal, áldozatvállalásukkal és bizalmukkal segítették iskolánkat.

Kocs Község Önkormányzata A Vincze Imre Református Általános Iskola energetikai korszerűsítésére pályázatot nyújtott be. Az elnyert pályázat 138. 83 millió forintot jelentett. Ezt az összeget a Kocsi Református Egyházközség és Kocs Község Önkormányzata jelentős összeggel egészítette ki. Az átadási ünnepségen a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke Steinbach József hirdette az igét.

 A megújult iskola adott otthont a Tatai Egyházmegye Hittanversenyének. Iskolánk tanulói ezen a versenyen szép eredményt értek el. Rendszeres résztvevői tanulóink a zsoltáréneklő versenyeknek is.

Az elmúlt nyáron kísérleti jelleggel szervezett meg iskolánk két pedagógusa tanulóink számára erdei vándortábort a Börzsönybe. A program nagy sikert aratott a gyerekek körében, ezért már most folynak a következő tábor előkészületei munkálatai az idei nyárra vonatkozóan. Ezen a nyáron Mecsek lesz a cél.

Ebben a tanévben iskolánk síoktatást és úszásoktatatást is szervezett tanulóink számára. Ezeket a programokat anyagilag is támogatta iskolánk a gyerekek egészsége érdekében.

Folytatódott az EGYMI által kidolgozott tehetséggondozó program alsó és felső tagozatban. (matematika, magyar, biológia)

Sikeresek pályázataink a „Határtalanul” témakörében is. Az elmúlt tanévben Felvidék bányavárosait és bányászati kiállításait látogatták meg a gyerekek. Sikeres lett az elmúlt évben benyújtott újabb pályázat is. A 2019-es évben Kárpátaljára, Munkács környékére utazunk iskolánk tanulóival.

Rendszeresen szervezünk színházlátogatásokat a tantestület, diákjaink és a szülők részvételével.

Idén is megtartottuk iskolai ünnepélyeinket és nemzeti ünnepeinket. Iskolánk jellegéből adódóan kiemelt helyet foglalt el ezek között a karácsonyi ünnepség a település Református Templomában.

A Szülői Választmány is segítette munkánkat, idén is megrendezésre került a jótékonysági Erzsébet-Katalin bál, Mikulásdélután, az iskolaudvari játékainak felújításában hathatós segítséget nyújtottak.

Az iskolához kötődik a Vincze Imre Alapítvány, (számlaszáma: 18293340-1-11) amelynek célja a tehetséges gyerekek, az iskolai programok támogatása. Köszönjük, hogy sokan támogatták iskolánk alapítványát, kérjük, lehetőségeikhez mérten ezután is tegyék meg.

Tervezzük, hogy a 2019-2020-as tanévtől Ete-Csép-Nagyigmánd-Kisigmánd útvonalon iskolajáratot indítunk kellő számú jelentkező esetén.

Bizalommal tekintünk a 2019.évre, reméljük, hogy továbbra is Isten áldása kíséri a reánk bízottak életét és munkáját.

 

Kocs, 2018 adventjén

 

Csákainé Szabó Natália            Kontráné Madari Piroska                Katalenik Kálmánné

iskolalelkész                                igazgatóhelyettes                           igazgató