Kölcsey anyanyelvi verseny

Kiemelkedő eredményt ért el iskolánk két második osztályos diákja a Kölcsey Ferenc Általános Iskola által szervezett anyanyelvi versenyen.

Füredel Franciska (2. hely) és Roboz Luca (3. hely) a megye 22 iskolájából, 81 alsó tagozatos közül kerül a díjazottak közé.

A feladatok között megtalálható volt a szótagolás, betűrend, mondatfajták, nyelvi rejtvények, tollbamondás.

Tudásuk kiemelkedő, szorgalmuk példaértékű! Iskolájuk méltán büszke rájuk! Gratulálunk!

MEGEMLÉKEZÉS A Magyar Kultúra Napjáról

2019. január 21-én a hétkezdő reggeli áhítat után tartotta meg iskolánk megemlékezését a Magyar Kultúra Napjáról.

„Idegen nyelveket tudni szép, a hazait pedig lehetségig mívelni kötelesség”-mondta Kölcsey Ferenc a XIX. században.

Mennyire igaz ez ma 2019-ben is!

E gondolatok jegyében emlékeztünk meg templomunkban a Magyar Kultúra Napjáról.

Baranya Laura 8. osztályos tanuló ismertette Kölcsey Ferenc irodalmi és politikai munkásságát.

Ezt követően a harmadik osztályosok mondták el a verseket, majd a 4. osztály Nagy László verseket adott elő zenei kísérettel.

A felsősök Kányádi Sándor és Arany János egy versét, illetve balladáját olvasták fel.

Záróakkordként Lantai Máté 8. osztályos tanuló mondta el Kölcsey Ferenc: Himnuszát.             ( A magyar nép zivataros századaiból).

Az alsó tagozatosok a nap folyamán rendhagyó olvasás órán folytatták a megemlékezést.

Mindenki elszavalhatta kedvenc versét, majd páros és közös versmondás következett. Az óra végén ismert művészek előadásában néhány megzenésített verset hallgattak meg a tanulók.

 

Kontráné Madari Piroska, Patolcs Irén


Január havi programjaink

01.07.  14 00   Munkaértekezlet

                     Felelős: Katalenik Kálmánné

01. 08.   13 00  Angol bemutató óra az 5. osztályban. Tanít: Mók Mihály
                                  Felelős: Katalenik Kálmánné

01. 15.  8 00   7. o. az Eötvös laborba látogat.

                                Felelős: Szabó Erzsébet

01. 15. 14 00 Kölcsey Anyanyelvi Verseny Tatabányán.
              Résztvevők: Füredel Franciska 2. o., Roboz Luca 2. o.,
              Eszlári Hanna 4. o., Roboz Hunor 4. o.
                                Felelős: Gáspár Nikolett, Jónás Mónika

01. 22.  8 .00 Megemlékezés a Magyar Kultúra Napjáról.
                              Felelős: Kontráné Madari Piroska

01. 22. „Versről versre”  (versek felolvasása osztályonként).
                             Felelős: alsós tanítók

01. 23.  MÁK helyszíni ellenőrzést tart.

                            Felelős: Velő Tamásné, KatalenikKálmánné

01. 25.  I. félév vége.

01. 28.  14 00 Osztályozó értekezlet.

                          Felelős: Katalenik Kálmánné

01.28-02. 01-ig Szülők értesítése a félév eredményeiről.

             Felelős: osztályfőnökök

 

Folyamatos: Bendegúz levelezős feladatok megoldása.
                       Felelős: Patolcs Irén

                       Matematika levelezős verseny: 4-5-6-7-8. o.
                       Felelős: Telek László, Katalenik Kálmánné

                       Természetismereti verseny 1-4.-ig.

                        Felelős: Patolcs Irén

                       Síoktatás:

                      Felelős: Szabó Erzsébet, Búti Hunor, Telek LászlóKarácsonyi üdvözlet

Bibliai mottó: "Amikor meglátták a csillagot, igen nagy volt az örömük." (Mt 2,10)

 

                           

Legyen áldott a jó Isten, aki egy újabb karácsonyt megérnünk engedett. Adjon ez alkalomból boldog ünnepet, olyant, amely nem reked meg az ünneplés külsőségeiben, hanem lélekben is megtisztít és erőt ad a "továbbiakhoz".

Többi egyházi ünnepünkhöz viszonyítva a karácsonynak van egy különleges varázsa. Sokak számára a legszebb, a legérzelmibb, legalábbis a gyermeki lelket a legmélyebben megható ünnep. Felnőttekként is, amennyiben földi korlátainkon túl, meglátjuk a betlehemi csillag színfeletti ragyogását, akkor meglehet, hogy karácsony idejére elfeledjük világi kötelékeink kínzó szorítását és a szegényes jézusi jászolbölcső fényében mindennapi szükségeink, ­nélkülözéseink megszépülnek – és talán még erősebbé tesznek.

A karácsonyról egy Ady-vers jut eszembe: "Harang csendül,/ Ének zendül,/ Messze zsong a hálaének,/ Az én kedves kis falumban/ Karácsonykor/ Magába száll minden lélek." (Karácsony, I. versszak)

Feleslegesnek tartom folytatni a verset, mert biztosan sokan ismerik, gyermekkorukban sokan szavalták/énekelték, s ismétlem: a karácsonyi hangulat az én igyekezetemtől függetlenül is adott.

 Csendüljön hát a harang, zendüljön énekünk, és szálljunk magunkba legalább ilyenkor, hogy közömbösségbe vagy érzelgősségbe fulladó felszínes ünnepléseinket tegyük erőt adó és lelkünket megtisztító karácsonyokká.

Így próbáljuk átélni karácsony lényegét, ami nem abban áll, hogy Jézus ezen a napon született meg, hanem abban, hogy egyáltalán megszületett, az emberiség nagy barátjának és igaz tanítómesterének, továbbá, hogy jellemünk és cselekvő akaratunk nyomán bennünk is bármikor megszülethet. Ő, aki elsősorban a szegények királya volt, de ugyanakkor a gazdagoké is; aki nem nézte a bőr színét, a ruha márkáját, a derék vékonyságát, vagy az értelem csiszoltságát,  hanem a belsőt szerette: a lelket, és az igazán szükséges elérésére igyekezett rávezetni embertársait. Ennek rendjén ő a legmélyebb alázattal, ugyanakkor a leghatékonyabb erőteljességgel munkálkodott Isten országa földi viszonyainak megvalósításáért. Jelleme alázatosságára rávilágít az, hogy nem kereste az akkori vezetők kegyét, hanem egész egyszerűen megfogta a leprások kezét, és felemelte őket; működése erőteljességét pedig jellemzi a templomot céltalanul használó kufárok ostorral történt kikergetése (is). Erre a Jézusra tekintsünk hát példaképként karácsonykor, és ne keressük őt a csillagok között vagy a mindenkori ünnepek cifraságában, mert sokkal közelebb áll hozzánk. Szellemisége bennünk is tetten érhető, hatása általunk is megteremthető, hiszen az ott van, ahol a tiszta szív, a feltétlen jószándék és a másokért élés akarata munkálkodik.

Nálunk a Vincze Imre Református Általános Iskolában is azon munkálkodunk néha több, néha kevesebb sikerrel, hogy a tiszta szív, a feltétlen szeretet áthassa mindennapjainkat.

Ezen gondolatokkal kívánok magam , tantestületünk, az iskola dolgozói nevében áldott karácsonyt és boldog új esztendőt.

 

                 Katalenik Kálmánné                Kontráné Madari Piroska

                          igazgató                                  igazgatóhelyettes               

 

Ady Endre:

Karácsony

I.

Harang csendül, 
Ének zendül, 
Messze zsong a hálaének 
Az én kedves kis falumban 
Karácsonykor 
Magába száll minden lélek.

Minden ember 
Szeretettel 
Borul földre imádkozni, 
Az én kedves kis falumban 
A Messiás 
Boldogságot szokott hozni.

A templomba 
Hosszú sorba' 
Indulnak el ifjak, vének, 
Az én kedves kis falumban 
Hálát adnak 
A magasság Istenének.

Mintha itt lenn 
A nagy Isten 
Szent kegyelme súgna, szállna, 
Az én kedves kis falumban 
Minden szívben 
Csak szeretet lakik máma.

II.

Bántja lelkem a nagy város 
Durva zaja, 
De jó volna ünnepelni 
Odahaza. 
De jó volna tiszta szívből 
– Úgy mint régen – 
Fohászkodni, 
De jó volna megnyugodni.

De jó volna, mindent, 
Elfeledni, 
De jó volna játszadozó 
Gyermek lenni. 
Igaz hittel, gyermek szívvel 
A világgal 
Kibékülni, 
Szeretetben üdvözülni.

III.

Ha ez a szép rege 
Igaz hitté válna, 
Óh, de nagy boldogság 
Szállna a világra. 
Ez a gyarló ember 
Ember lenne újra, 
Talizmánja lenne 
A szomorú útra.

Golgota nem volna 
Ez a földi élet, 
Egy erő hatná át 
A nagy mindenséget. 
Nem volna más vallás, 
Nem volna csak ennyi: 
Imádni az Istent 
És egymást szeretni… 
Karácsonyi rege 
Ha valóra válna, 
Igazi boldogság
Szállna a világra. 

Tájékoztatás

Téli szünet időpontja: 2018. december 24- 2019. január 2.

Szünet előtti utolsó tanítási nap: december 21. (péntek).

Szünet utáni első tanítási nap: január 3. (csütörtök) E napon nincs reggeli templomi áhítat.

Egy templomi alkalmon minden gyereknek kötelező részt venni.

A református templomban december 24-én 16.00-kor kezdődik az Istentisztelet.

A katolikus templomban december 24-én 21.00-kor kezdődik a szentmise és a zenés karácsonyi műsor.

A szünetre mindenkinek jó pihenést, áldott karácsonyt és boldog új esztendőt  kívánok.

 

                                           Katalenik Kálmánné

                                                 igazgató