Beköszöntő

 

A 2018. szeptember 2-án megtartott ünnepi istentiszteleten nyitottam meg a 2018-2019-es tanévet.

2018. szeptember 3-án megkezdődött egy új tanév iskolánk életében. A tanévnyitó főbb gondolatait szeretném Önökkel megismertetni.

 Egy bibliai idézet jár folyamatosan a fejemben több hónapja: ez pedig az építkezéssel kapcsolatos. 2017 októbere óta zajlik iskolánkban egy szinte teljes körű felújítás. Ezt mindannyian tapasztaltuk.

 „Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló lesz az okos emberhez, aki kősziklára építette a házát.”

Akik a Jézusi korban építkeztek, két lehetőség közül választhattak.

Éppen ezért, ebben az igeszakaszban is a kétféle választás lehetősége áll, az építők előtt.  A sziklás alapra történt építkezés, ebben az esetben ezek a házak szilárdan álltak az idők viszontagságaival szemben, és mindenképpen biztonságot jelentett annak, aki ezt az alapot választotta. Helyzetéből adódóan viszont nehezebb volt az építkezés, több fáradtságot igényelt attól, aki ilyen körülmények között építette fel az otthonát.

Akik viszont mindenképpen a könnyebb részt akarták választani, azok megelégedtek azzal, hogy sík fövényre, laza homokos talajra építkeztek, egyszerű alapozással. Ebben az esetben gyorsan ment az építkezés, és sokkal kevesebb energiát kellett belefektetni.

Ezt a fövényt viszont, a kedvezőtlen időjárás hamar tönkretette.   Nem tudott megmaradni a viharos körülmények között.

Ebben a bibliai történetben, kiderül, hogy a “kőszikla”, a szilárd alap, maga Jézus, és az Isten beszéde.

Csak az isteni Kőszikla, Jézus és az Ige tarthat meg bennünket a megpróbáltatások viharaiban, amelyre hit által építünk.

Egy kicsit döccenős lesz ez az első hét is az iskolában, de látnunk kell, hogy mindenki azon dolgozik, hogy a gyerekeket egy felújított iskola fogadja.

A felújítást nem csak fizikai értelemben gondolom, hanem lelki értelemben is. Igen, sokszor le kell ülnünk egy-egy percre és végig kell gondolnunk lelkünk apró rezdüléseit. Szeretném, ha ezeket a célokat, értékeket veletek, Önökkel együtt, közösen tudnánk elérni.

Mi történt a nyáron? Csak érinteni szeretnék néhány programot, amelyekben iskolánk tanulói vehettek részt a nyári szünetben.

Nagy létszámmal, színes programokkal került megrendezésre ezen a nyáron is a Református parókia udvarán és külső helyszínekkel színesítve a Református Hittantábor  Roboz Péter nagytiszteletű lelkipásztor, Csákainé Szabó Natália  és még jónéhány kolléga közreműködésével. Én is szeretném megköszönni mindazon szülők, külső segítő közreműködését, akik hozzájárultak ahhoz, hogy sikeres legyen a hittantábor.

Kísérleti jelleggel szervezték meg Szabó Erzsébet és Búti Hunor iskolánk nevelői ezen a nyáron az erdei vándortábort a Börzsönybe. Ez komoly fizikai és lelki erőpróba volt a gyerekek számára, de mint a visszajelzésekből kiderült, nagyon sikeres volt a program, és már most szervezik a kollégák a következő tábort is.

Folytatni szeretnénk a tavalyi év során megkezdett rövid túrázó programokat.

A gyerekek érdekében ez évtől rendszeresek lesznek délutánonként a különféle szaktárgyi korrepetálások és tehetséggondozó szakkörök. A tavalyi év során teljes körben bevezetett MozaNaplót továbbra is használni fogjuk. A szülők innen szerezhetnek a legkönnyebben információt.

 Köszönöm a szülőknek, hogy ezt az iskolát választották, amikor dönteniük kellett. Kollégáim nevében is köszönöm a bizalmat, és azon leszünk, hogy gyermekeik megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljenek.

Kedves Első Osztályos Gyerekek! Számotokra, még fontosabb és izgalmasabb, ez az alkalom, hiszen az első iskolai évetek megnyitója ez. Ki-ki örömmel vagy aggodalommal készült erre a napra. Ne féljetek, jó közösségbe, titeket nagyon váró tanító nénikhez kerültetek.

Kívánom, hogy érezzétek jól magatokat ebben az iskolában, szerezzetek új barátokat, élményeket.

Gyerekeknek, iskolai dolgozóknak, szülőknek, fenntartónak kívánok jó egészséget, sok energiát, kitartást, nagyon sok türelmet.

 

Katalenik Kálmánné

igazgató

 Az évnyitó szülői értekezletek időpontjai

1. o. szeptember 3. (hétfő) 16 30

  2. o. szeptember 11. (kedd) 16 30

   3. o. szeptember 10. (hétfő) 17 00

        4. o. szeptember 6. (csütörtök) 16 30

         5. o. szeptember 6. (csütörtök) 16 30

    6. o. szeptember 5. (szerda) 17 00

    7. o. szeptember 10. (hétfő) 16 30

    8. o. szeptember 10. (hétfő) 17 00


TANÉVNYITÓ ÜNNEPÉLY

 

A 2018 – 2019. tanév tanévnyitó ünnepélyére a Református templomban kerül sor 2018. szeptember 2-án, vasárnap 10 órakor.

Szeretettel várunk mindenkit.


Tankönyvosztás a Vincze Imre Református Általános Iskolában

2018. augusztus 27. /hétfő/ 8 00-14 00 óráig

A Kormány 1265/2017. (V.29.) határozata értelmében az ingyenes tankönyvellátást a 2017/2018-as tanévtől a nappali rendszerű általános iskola MINDEN évfolyamára kiterjeszti, így MINDEN TANULÓNK INGYENESEN JOGOSULT TANKÖNYVRE.

Tisztelettel:

Katalenik Kálmánné
igazgató

„Felvidéki váraink és bányáink” – Határtalanul! kirándulás

 

A kocsi Vincze Imre Református Általános Iskola tanulói Felvidékre utaztak az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett Határtalanul! tanulmányi kirándulás hetedikeseknek országos program keretében.

A HAT-17-01-2017-00874 sz. pályázat keretében a felvidéki várakkal és bányavárosokkal ismerkedtek a tanulók.

A kirándulás előkészítő szakaszában különböző tevékenységek megtartását vállaltuk. Testvériskolánkkal közösen az Arany Emlékévhez kapcsolódó vetélkedőt szerveztünk. Az Országos Széchényi Könyvtárat is felkerestük.

A tanulmányi kirándulásunk tematikus témája a mindennapi életnek a megismerése a felvidéki bányavárosokban és a végvárakban. Pozsony, Vöröskő, Trencsén, Bajmóc várainak bejárásával, és kiállításainak megtekintésével betekintést nyerhettünk a korabeli főúri családok életébe.

Selmecbánya és a többi bányaváros felkeresésével a királyi Magyarország bányavárosaival, sajátosságaival ismerkedtünk. A bányában tett látogatás a régmúlt és a mai bányászat nehézségeivel állította szembe a gyerekeket.

Tartalmas négy napot töltöttünk el a Felvidéken a Határtalanul! pályázat keretében.

A pályázati pénzt utazásra, szállásra, étkezésre és belépőjegyekre költöttük el.